06 212 429 18 info@vrijinvorm.nl

TENDER JULIANAPARK

De aanbesteding betreft een project in Hoorn met als opdracht het baggeren van het Julianapark en havens van Hoorn.

In opdracht van Beens Dredging is er ondersteuning geboden bij de vormgeving en visualisatie voor het Plan van Aanpak.

Deze opdracht is door Beens Dredging binnen gehaald en er is overgegaan met het uitvoeren van de werkzaamheden. Om de de omwonenden en gebruikers van het park zo goed mogelijk te informeren is er een informatiebord geplaatst.

Opdrachtgever
Beens Dredging | www.beensdredging.nl

Werkzaamheden  Vormgeving en visualisatie Plan van Aanpak & ontwerp informatiebord