06 212 429 18 info@vrijinvorm.nl

TENDER ZIJKANAAL D

De aanbesteding betreft een project in Terneuzen met als opdracht een kadeconstructie aan de oostzijde alsmede de vaargeul.

In samenwerking met Colijn en Van den Herik een Plan van Aanpak opgezet. Het Plan van Aanpak is opgesplitst in vier onderwerpen. Elk onderwerp is op basis van de gestelde vraag uitgewerkt in tekst en beeld.

De uitdaging voor dit project in de uitvoering waarbij zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt voor de omliggende bedrijven. Diverse illustraties zijn aan dit verhaal toegevoegd om aantal zaken extra toe te lichten en te verhelderen.

Opdrachtgever
Colijn | www.colijn.nl
Van den Herik | www.herik.nl

Werkzaamheden Illustraties en vormgeving bidboeken